Zásady zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné osobní údaje po nezbytně nutnou dobu. 

Správce: společnost Axitera s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 083 71 741 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 113339.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?
 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy, školení:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, IČ, DIČ),
  kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní číslo),
  adresní údaje (např. poštovní adresa),
  fakturační údaje (např. číslo bankovního účtu),
  údaje o míře a způsobu využívání služeb (např. historie objednaných služeb nebo produktů),
  případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě.
   
  Osobní údaje identifikační, kontaktní, adresní a fakturační nezbytně potřebujeme k účelu plnění smlouvy.  

 

Vedení účetnictví

Pokud si objednáte aplikaci OKAMi či službu z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

Předávání osobních údajů 3. stranám
 

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. 

Všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni vaše osobní údaje chránit stejně jako my a zavázali se nám k tomu svým prohlášením nebo smlouvou. 

Jsou to především dodavatelé z oblasti: serverové infrastruktury, bezpečnosti a účetnictví.

 
Cookies
 

Tento web pro správné fungování využívá statistické soubory cookies.

 

Předávání dat mimo evropskou unii
 

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii.

 

Vaše práva
 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@axitera.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Právo vznést námitku: Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje neoprávněně. 

Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut): Vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1.2.2023.