Varianty produktu

Nabízíme dvě úrovně přístupu ke školení v závislosti na úrovni předplatného. Obsah školení o povědomí o bezpečnosti v každé úrovni je pečlivě vybírán tak, aby navazoval na předchozí úroveň. Pokrývá širokou škálu bezpečnostních rizik.

Naše školicí moduly průběžně aktualizujeme, abychom se ujistili, že jsou pokryty nejnovější trendy.

Školící moduly využívají osvědčenou akademickou metodiku, která pomáhá uživatelům učit se rychleji a udržet si znalosti déle. Délka každé lekce je 5 až 10 minut.

Školení já zaměřené na následující oblasti:

100 %

Vás a vaše zaměstnance naučíme:

Modul Základy

Modul obsahuje 57 lekcí.

Je ideální pro domácnosti, začátečníky nebo nové uživatele internetu, kterí nemají zavedené školení povědomí o bezpečnosti. Seznam témat v našich školicích modulech, které vašim zaměstnancům pomohou lépe porozumět ochraně internetu a kybernetickým hrozbám.

Mám zájem

Modul Komplet

Modul obsahuje 116+ lekcí.

Modul Komplet zahrnuje veškerý obsah školení Základy, rozšiřuje jejich hlubší znalosti v daných tématech a přidáva další témata. Je navržen pro znalosti všech zaměstnanců a pro všechny typy podniků, nebo zájemců o hlubší znalosti z oblasti kybernetické ochrany, což zvyšuje schopnost vaší organizace průběžně poskytovat plně vyspělý program IT bezpečnostního povědomí.

Z vašich koncových uživatelů udělá prakticky silnou poslední linii obrany proti kybernetickým útokům.

Modul Základy + pokročilé znalosti daných témat

+ další témata.  Další aktuálni témata týkající se bezpečnosti IT se budou přidávat podle potřeby.

Mám zájem

OKAMi Outsourcing

Program zvyšování povědomí o bezpečnosti nechte na nás. Věnujte se své hlavní činnosti a nechte nás pracovat na zvyšování povědomí o bezpečnosti.

Náš tým odborníků bude řídit váš program zvyšování povědomí o bezpečnosti. Od začátku programu se budete pravidelně setkávat s přidělenými členy týmu. 

Metodika vyžaduje identifikaci oblastí bezpečnostního povědomí, které jsou pro zákazníka důležité. Společně určíme oblasti bezpečnostního povědomí a vytvoříme vzdělávací obsah.

Dodávaný vzdělávací obsah vychází ze zkušeností společnosti a jejích pracovníků v jejím interním prostředí a ze zkušeností s realizací vzdělávacích aktivit u jiných zákazníků. Obsahuje aktuální poznatky a informace z praxe.

Zohledňuje přístup, kterým budování bezpečnostního povědomí je aktivita, jejímž cílem je upozornění na problematiku informační bezpečnosti, pochopení cílů informační bezpečnosti a hrozeb, které mají dopad na bezpečnost organizace. Obsah školení je přizpůsoben a zohledňuje také vnitřní předpisy zákazníka.

Simulování útoků:  Phishing + USB.

Mám zájem